Deelname voorwaarden ApenkooiXL

 1. Deelnemen aan ApenkooiXL – georganiseerd door AvontuurMakers B.V. – is kosteloos. Wel zijn deze voorwaarden van toepassing, waarmee je bij deelname daarvan kennis neemt en daarmee instemt. Instemming en kennisname maak je kenbaar door deze voorwaarden te ondertekenen. Na ondertekening ontvang je de voorwaarden per email.
 2. Je kunt meedoen aan ApenkooiXL vanaf 7 jaar. Als je jonger bent dan 18, heb je wel toestemming nodig van je ouder, voogd of gemachtigde. Die moet ook instemmen met en kennisnemen van deze voorwaarden en daarvoor tekenen.
 3. Je deelname is op eigen risico of – als je minderjarig bent – op risico van de ouder/voogd/gemachtigde die voor je heeft getekend.
 4. Als je meedoet aan Apenkooi XL kun je gefotografeerd of gefilmd worden door AvontuurMakers B.V. of een derde in opdracht van AvontuurMakers B.V welk materiaal door AvontuurMakers B.V. of ApenkooiXL sponsor De Friesland verzekeringen B.V. gebruikt kan worden voor PR-doeleinden.
 5. Als je meedoet dan verklaar je fysiek in staat te zijn om aan ApenkooiXL mee te kunnen doen.
 6. Het is niet toegestaan om deel te nemen als je onder invloed van alcohol of drugs bent en ook niet om dit op of rond het speelveld te bezitten. Met deelname verklaar je dan ook niet onder invloed van alcohol of drugs te zijn. Bezit en/of gebruik van drugs en/of alcohol leidt tot verwijdering van het speelveld en/of evenemententerrein.
 7. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
 8. Je bent als deelnemer altijd verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Doe je dat niet, dan kun je door AvontuurMakers B.V. verwijderd worden van het evenemententerrein.
 9. Als deelnemer verstrek je de volgende persoonsgegevens (naam van deelnemer aan AvontuurMakers B.V. die deze gegevens gebruikt voor de
  uitvoering van het evenement. Je hebt recht op inzage, correctie/aanvulling, verwijdering en overdracht van de gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. De gegevens worden binnen 1 maand na het evenement verwijderd. De gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld.